Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Kåstrup, Spangsbro og Tømmerup

Nye kloakker og vandledninger 

Med baggrund i spildevandsplanen for Kalundborg Kommune 2017-2027, skal Kåstrup og Spangsbro separatkloakeres. Det betyder at, vi lægger et nyt spildevands- og regnvandsstik ind til skel på din grund. Derefter skal kloaksystemet på din egen grund separeres.

Vi udskifter samtidig vandledningerne
Vandledningerne i området er ældre PVC-ledninger, der efterhånden er ved at være udslidte.
PVC-ledninger er meget sårbare overfor de rystelser, som vil komme når vi samtidig skifter kloakledningerne.


Forventet tidsplan

  • Vandledningerne udskiftes:
    - Etape 1: August til december 2017 
    - Etape 2: April til Juni 2018

  • Kloakkerne udskiftes: August 2017 til foråret 2018

Kontakt projektlederen

Berørte ejendomme

1. informationsbrev

2. informationsbrev

Folder om separatkloakering

Folder om vandledninger

Præsentation fra informationsmødet

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk