Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Vandværk til behandling af overfladevand

Overfladevand fra Tissø bruges i industrien
Vi pumper overfladevand op fra Tissø og fører det videre til Kalundborg. Her bliver tissøvandet renset og ført videre til industrien, der bruger det som procesvand i deres produktion. Urenset overfladevand fra Tissø bruges som kølevand i industrien. Kalundborg Forsyning bruger selv urenset overfladevand til skylning af slamsugere.

Vi har hentet overfladevand fra Tissø siden 1961, og renset vandet siden 2003.
Det nye Tissøværk bygges på arealet ved siden af vores lager- og garagebygning på Dokhavnsvej. Byggeriet består af en proceshal på 1.085 m2 , en mellembygning på 100 m2 og en kemibygning på 190 m2. På det nye vandværk kan vi rense 1.600.000 m3 overfladevand.

Nyt fremtidssikret Tissø vandværk
Det gamle overfladevandværk er nedslidt og kan ikke leve op til fremtiden krav til et moderne anlæg med hensyn til energi, arbejdsmiljø, drift og hygiejne krav. Samtidig har det nye vandværk en større kapacitet, som er forberedt for evt. fremtidige ønsker til behandling af andre typer sekundavand og andre vandkvaliteter.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk