Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Cirkulær økonomi

Er der ressourcer at hente i spildevand? Kan man oprense specifikke indholdsstoffer, og kan det overhovedet
betale sig? Spildevands indhold af kemikalier fra både husholdninger og industri anses typisk for at være et problem. Men kan indholdsstoffer i stedet være en ressource, der kan oprenses – også med økonomisk gevinst?

Dette var spørgsmålene ved temadagen, hvor der blev givet konkrete eksempler på, hvordan stoffer fra spildevand kan genbruges, med inspiration fra tankegangen i cirkulær økonomi.

Temadagen blev afholdt i samarbejde mellem DWF og ”Kemi i Kredsløb”. Temadagen blev afholdt i Kalundborg, idet der her er et af Danmarks største eksempler på, hvordan en række industrier og kommunale værker har samarbejdet for at levere råvarer til hinanden, råvarer som for en virksomhed er affald og for en anden en nødvendig råvare for deres produktion.

Hvad betyder cirkulær økonomi for vandsektoren?
Overordnet set er der to aspekter af cirkulær økonomi for vandsektoren: Et handler om produktionssymbioser, dvs. at virksomheder udnytter overskuds- eller restproduktion fra andre virksomheder i deres produktion. Det andet perspektiv handler om, at renseprocesserne udvikles, så de i højere grad tilpasses spildevandets kvalitet, og at der målrettet sættes ind mod at udvikle metoder til at fjerne stoffer, der anses for problematiske i vandmiljøet.

På spildevandsområdet har det f.eks. vist sig muligt at skabe renseanlæg, der netto producerer mere energi end der er brug for, og som derfor kan sælge denne energi og skabe en indtægt på basis af overskudsproduktion.

På vandforsyningsområdet kunne man forestille sig, at der kan udvindes materialer fra iltningstrapper og filtre, som kan generere en indkomst, fx jern og mangan fra skyllevandet. F.eks. kan vandets indhold af nyttige stoffer/mangel på nyttige stoffer udnyttes til produktion af vand med specielle egenskaber, fx højt fluorindhold, litium m.v. Det handler altså om at udvinde brugbare ressourcer fra processerne i stedet for at lade dem passere.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk