Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Delvis fritagelse for vandafledningsbidrag

Hvis du har produktion eller husdyrhold, hvor du bruger vand, som ikke belaster kloaksystemet, kan du søge om delvis fritagelse for vandafledningsbidraget.

For at blive fritaget for vandafledningsbidraget skal du opsætte en bimåler, så det er tydeligt hvor meget vand der indgår i produktion og derved ikke belaster afløbssystemet. 

Kontakt os hvis du ønsker at fritages for vandafledningsbidraget.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk