Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Nyt kraftvarmeværk

Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk, Novozymes og DONG Energy er kommet et skridt nærmere en løsning, hvor Asnæsværket fra udgangen af 2018 kan levere damp, varme og el fra bæredygtig træflis i stedet for kul. Parterne er blevet enige om, hvordan et fremtidigt samarbejde skal se ud, og nu skal de færdiganalysere et koncept, hvor Asnæsværket får bygget et nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg, der skal kobles sammen med de eksisterende anlæg og systemer på Asnæsværket.

Parterne har undersøgt forskellige muligheder for at få en mere miljøvenlig varme- og dampforsyning, når de nuværende aftaler med DONG Energy udløber med udgangen af 2017. Der er nu enighed mellem Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Forsyning og DONG Energy om at gå videre med planerne om et nyt flisfyret kraftvarmeanlæg, der bliver en integreret del af Asnæsværket. Dermed får Asnæsværket en ny, men mindre, kedel og turbine, der størrelsesmæssigt passer bedre til fremtidens behov for el, damp og varme.

”For Kalundborg forsyning er det væsentligt at få sikret en god og billig fjernvarmeforsyning til kunderne i Kalundborg, og samtidig medvirke til omstillingen fra fossile brændsler til en bæredygtig løsning,” siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning.

Med et nyt flisfyret kraftvarmeanlæg på Asnæsværket bliver værket i stand til helt at droppe kullene til fordel for bæredygtig træflis, når den skal levere varme til fjernvarmekunderne og damp til virksomhederne.

Læs pressemeddelelse

Koncept og nøgletal

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk