Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Følg dit forbrug


Tast selv-service

-Her kan du aflæse dit forbrug, se din regning og ændre din profil.

Du logger ind med dit kundenr. og din adgangskode. Det finder du på din regning.

Betalingsfrister 
1. marts
1. maj
1. august
1. november

Vi beregner dit forventede forbrug
Vi udsender fire acontoopkrævninger om året. Vi har dog en beløbsgrænse på 50 kr. så nogle kunder vil kun få én regning om året fra Kalundborg Forsyning, nemlig årsafregningen.

Du kan få din acontobetaling reguleret løbende, hvis du kontakter os. Husk af aflæse din måler inden, så vi har et beregningsgrundlag.

Vi opkræver acontobeløbet ud fra det forventede forbrug. Normalt er det forbruget for året før, der ligger til grund.

Kontakt os, hvis dit forbrug ændres
Hvis du er tilflytter, vil du typisk blive opkrævet det samme som fraflytteren. Vi har mulighed for at ændre beløbet, hvis vi får oplysning fra tilflytteren om, hvor mange personer der flytter ind.

Hvis der sker ændringer i hustandens størrelse i løbet af året, kan du kontakte Kalundborg Forsyning og få acontobetalingen ændret.


  Mere
Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk