Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Søge om refusion af vandspild

Der er en række betingelser som skal være opfyldt for at få refusion for dit vandspild:

 • Bruddet i din vandinstallation skal være skjult. 

 • Det er kun den ekstra mængde vand, udover dit normale vandforbrug, som du kan få refusion for. Vi udregner dit normalforbrug, baseret på dit gennemsnitsforbrug de sidste 3 år. Ud over dit normale vandforbrug tillægges der en selvrisiko på 300 m3 vand.

 • Dokumentation i form af en faktura fra en vvs-installatør. 

 • Dokumentation på at vandet ikke er løbet i kloakken. F.eks. billeder eller tegninger.
 • Det er ejeren af ejendommen som skal søge om refusion.
 • Der gives kun refusion til ejendomme med boligformål. Hvis en ejendom benyttes til både bolig og erhverv, laver vi en fordeling af vandforbruget.

 • Vandspildet må ikke være forårsaget af uagtsomhed eller mangel på vedligehold.


Opfyldes betingelserne, kan du søge om refusion af dit vandspild.


Vejledning til ansøgning om refusion

Eksempler på skjulte installationer, hvor der kan søges om refusion:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Vandinstallationer inde i vægge
 • Rør indmuret i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

 • Utæt toilet
 • Varmtvandsbeholder
 • Defekte ventiler i installationer
 • Vandmåler
 • Defekte slanger til opvaske- og vaskemaskiner
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Udendørs vandhaner 
Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk