Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Hvad koster det ?

I dette eksempel har vi taget udgangspunkt i en bolig med et vandforbrug på 120 m3 pr. år (2019 takst)

1. Afhængig af anlægstype.

2. 2.500 kr. til drift af anlæg og spildevandsafgift på 1,50 kr. pr. m3. (Hvis du vælger at nedsive det rensede spildevand, er prisen kun 0,75 kr. pr. m3).

3. Afhængig af afstand mellem ejendomme og renseanlægget.

4. 1.500 kr. til drift af anlæg og spildevandsafgift på 1,50 kr. pr. m3.

5. Tilslutningsbidrag 36.206,25 kr. og bundfældningstank ca. 15.000 kr.

6. 53,71 kr. pr. m3.

Har du ikke selv mulighed for finansiering, kan du søge om lån til kloakudgifter

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk