Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Klimatilpasning i dit nærområde

Kalundborg kommune og Kalundborg Forsyning arbejder med at sikre en del af Kalundborg by mod oversvømmelser i forbindelse med kraftigt regnvejr.

Vi kalder projektet for De 5 Landskaber, og det handler om klimatilpasning med merværdi.

Projektet dækker et område af den nordvestlige by, hvor der ligger ca. 900 parcelhuse og fem forskellige, offentlige, grønne byrum. Det er Byens Mose, Kystskoven og Nyrupskolens boldbanearealer, Bakken ved Ulvestien og det grønne område vest for Byens Mose.

Lad os samarbejde og sikre området mod skybrud og oversvømmelser
Du kan bidrage ved at afkoble dit regnvand, så der ledes mindre regnvand til kloakken. Læs mere om hvordan du kan udnytte det regnvand der falder på din grund. I nogle områder har du endda mulighed for at få tilbagebetalt op til 40% af dit tilslutningsbidrag.

Med klimatilpasningsprojektet er målet ikke blot at klimatilpasse. Vi vil samtidig arbejde på at få skabt mere/bedre natur og bedre byrum.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk