Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Forslag til udformning

Ved at håndtere regnvand på overfladen er der mulighed for multifunktionelle løsninger, som kan gøre vores byrum endnu mere spændende eller smukke. Fælles for løsningerne er, at de skal kunne fungere som et kar/bassin, hvor der kan opsamles eller ledes vand til. Det kan være en sø, en å, en nedsænket legeplads eller sportsbane, en tribune etc. Der er mange muligheder.

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning viser nedenunder vores bud på, hvordan De 5 Landskaber kan komme til at se ud gennem en klimatilpasningsløsning.

Tegningerne er forslag og skal danne grundlag og inspiration til en videreudvikling, hvor vi gerne vil høre og inddrage borgerens ønsker og ideer.

Der skal i øvrigt tages forbehold for følgende:

  • Modelberegningerne for hvor meget vand, der kan være i det enkelte landskab, er endnu ikke færdigberegnede. Vi kan altså endnu ikke sige med sikkerhed, om der er mulighed for at skabe et vandløb, som der hele tiden er vand i. Måske vil vandløbet være tørlagt en stor del af tiden, og vil det derfor være sjovere med en legeplads? De endelig løsningsforslag skal passe til mængden af vand, som ses i hverdagen og under skybrud.

  • Økonomien til projektet kan sætte en del begrænsninger. Men lige nu drømmer vi stort, velvidende at vi senere må tilrette projektet i henhold til økonomien. Gode ideer og planer vil dog ikke gå tabt. De vil blive indarbejdet i en helhedsplan/masterplan, som udarbejdes af Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning. Planen skal fungere som et fyrtårn/ pejlemærke for fremtiden. Når økonomien er dér, sikrer planen at vi får udført etaper, som er i tråd med helheden af projektet.

  • Myndighedskrav og andre hensyn kan betyde, at visse elementer må ændres.
Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk