Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Spørgsmål Byens Mose

1. Hvordan tænkes digerne udført?
Diger bliver udført i ler/jord og så lave som muligt, så de ikke ”ødelægger” udseendet af Byens Mose. De vil formentlig være så brede, så man kan gå på toppen af dem.

2. Hvad med de ejendomme på Kystvejen, der i deres baghave har et vandløb, som udspringer fra/er i direkte forbindelse med mosen? Hvordan vil man løse, at vandet ikke stiger i vandløbet, hvis vandet stiger i mosen? Vil åen/søerne i haverne på den anden side blive udtørret?
Det er endnu ikke besluttet, om vandet skal stige i Mosen. Hvis det er nødvendigt at hæve vandstanden i Mosen, vil vi sikre at haverne ikke bliver oversvømmet og at vandløb i baghaven ikke udtørrer.

3. Vil der være rækværk ved broerne?
Vi har endnu ikke fundet den endelige løsning. Viser det sig, at man på nogle strækninger langs broerne kan falde langt, vil vi lave de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

4. Hvor langt og/eller dybt kan man falde fra broerne?
Vi har endnu ikke fundet den endelige løsning, men vi vil tænke sikkerhed ind i den endelige løsning.

5. Vil fuglelivet blive mindre pga. projektet?
Ved en hævning af vandspejlet vil der blive et område med vandspejl samt område med rørskov og bevoksning omkring vandfladen. Dette vil være i modsætning til området i dag, som stort set er dækket af rørskov. Det er klart, at fuglelivet vil ændre sig, således at arter der foretrækker rørskov som f.eks. rørsanger og sivsanger vil få mindre plads, mens vandfugle til gengæld vil få mere plads.

6. Hvordan vil naturen blive forbedret?
Ved at få en søflade i samspil med randbevoksninger af rørskov og andre planter som findes i overgangszonen mellem sø og land, vil der gives mulighed for en større mangfoldighed af arter - så det kan siges at give en bedre natur.

7. Er diger ikke mindre skæmmende for naturen og dyrelivet end broer?
Diger vil umiddelbart være mere markante i et landskab end broer - men det kommer meget an på hvordan hhv. digerne og broerne anlægges og udformes. Broerne i Byens Mose vil sandsynligvis blive lavet så minimalistiske som muligt - dog uden at sætte sikkerheden over styr.

8. Vil en bro gennem rørskoven ikke påvirke naturen og dyrelivet negativt?
Man ændrer på naturtypen ved at hæve vandstanden - og dermed vil nye arter indvandre. Disse vil tilpasse sig i forhold til, at området også er besøgt af mennesker.

9. Kan søen få badevandskvalitet?
Vandet kan godt få en kvalitet så der kan bades i det, men den sø der opstår vil sandsynligvist ikke blive særligt god at bade i, da der vil være blød bund, vegetation omkring mv.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk