Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Spørgsmål Engen

1. Er arealet (Engen) ejet af Nyrupskolen?
Nej, det er et offentligt areal ejet af Kalundborg Kommune.

2. Vil der stadig være plads til 11-mands fodboldbanen?
Ja. Det er et helt klart ønske fra Nyrupskolen, at der fortsat skal være en 11-mands fodboldbane.

3. Må f.eks. nye fitness-redskaber i forbindelse med projektets udførelse benyttes af alle?
Ja. Uanset hvordan den endelige løsning bliver, må alle benytte området og eventuelt nyt byrumsinventar som f.eks. fitness-redskaber.

4. Kan det ikke være farligt, at børnene leger ved og i vandet?
Vandløb og/eller søer vil blive anlagt således at det er nemt at komme op/væk og vandstanden vil blive lavere end i normale regnvandsbassiner. Vandet vil være så rent at børn kan lege i vandet, men ikke så rent at det kan drikkes.

5. Vil fodboldbanen ikke blive våd?
Nej, vandet vil løbe væk fra fodboldbanen, så den bliver ikke mere våd end nu. Dog vil fodboldbanen bliver oversvømmet i større eller mindre grad ved skybrud, hvorefter vandet forsvinder igen.

6. Vil der blive skabt mere natur ved engen i forbindelse med projektet?
Der vil blive etableret en fladvandet sø og en åben rende hvor der vil løbe vand når det regner. Dette vil give mulighed for diverse insektarter, vandplanter samt padder og evt. krybdyr. Så man kan godt sige at der skabes noget natur.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk