Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Spørgsmål Skoven

1. Hvorfor lave et klimatilpasningstiltag i skoven? I skoven er der jo ingen problemer?
En del af et klimatilpasningsprojekt handler også om at fjerne vandet fra de omkringliggende boligområder, så det ikke volder skade her. Her ligger skoven rigtig godt, så det er muligt at få vandet væk fra disse områder, uden at oversvømme veje, huse og lign.

2. Er skoven ikke fredet?
Jo, det er korrekt. Fredningen har til formål at bevare landskabelige værdier og sikre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området. Fredningen giver mulighed for, at der kan etableres anlæg som understøtter offentlighedens brug af området, f.eks. borde, affaldskurve og sandkasser. Vi vurderer derfor, at vi har en god chance for at få lov til at etablere nye anlæg i skoven, når formålet er at klimatilpasse og skabe øget rekreativ værdi. Det er Fredningsnævnet der skal vurdere, om projektet er muligt i forhold til fredningen.

3. Vil I oversvømme skoven?
Nej, vi vil måske anlægge et lille vandløb i lysningen, så vi kan styre vandet på overfladen og ikke oversvømme skoven.

4. Hvordan vil I lede vandet fra skoven og ned over skrænten?
Vi anlægger ”måske” et vandløb igennem lysningen og ud i havet.

5. Vil der blive skabt mere natur i skoven i forbindelse med projektet?
Der vil blive etableret et åbent vandløb med et fint fald på, hvilket giver potentiale for en fin naturtilstand (hvilken vandkvalitet vil komme og er den permanent eller regnvandsbetinget?). Dette vil give mulighed for diverse insektarter og vandløbsplanter.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk