Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Vision og koncept

Projektområdet rummer et stort potentiale i at benytte de offentlige, grønne byrum til at håndtere store mængder regnvand. I byrummene kan vi nemlig opsamle og enten forsinke eller nedsive regnvandet.

Vores mål er, at håndtere så meget regnvand som muligt på overfladen gennem klimtilpasningen. Dermed kan vi muligvis undgå en separatkloakering, som kan blive en dyr løsning for den enkelte husejer. Ved at opsamle regnvand på ovefladen åbner vi samtidig op for muligheden for at skabe områder, der tjener som rekreative og naturskønne områder. Vandet bliver til en kvalitet, som kan opfordre til afslapning, leg, læring og fritid.

Kort sagt er vores mål:

  • Klimatilpasning
  • Bedre byrum - vandet som en kvalitet
  • Bedre natur - mere og/eller renere vand
  • Mindre vand i kloakkerne - kloakkernes kapacitet og levetid forøges

De grønne byrum - De 5 Landskaber - får altså flere funktioner. De får en spildevandsteknisk funktion samtidig med en rekreativ funktion. Det er klimatilpasning med merværdi. Traditionelt vil man vælge en separatkloakering, hvor man lægger store rør i jorden, hvis fulde kapacitet kun udnyttes de få gange, hvor der er kraftige skybrud. Ved at lægge en tilsvarende kapacitet til at samle regnvand på overfladen skabes der mulighed for også at udnytte arealet, når det ikke regner. Man får derved skabt multifunktionelle anlæg, som kan anvendes og give glæde i hverdagen.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk