Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Fremtidens renseanlæg

Tjørnelunde renseanlæg er et ”Beplantet filteranlæg” -det første af sin art i Danmark.
Anlægget modtager spildevand og regnvand fra Tjørnelunde, -en landsby på 8,7 hektar og med 36 ejendomme.

Anlægget består af 2 filteranlæg som er beplantet med tagrør og gul iris, der vokser på et lag af ca. 1 meter filtersand. Planternes rodnet sikrer en optimal biologisk nedbrydning af spildevandet.

Betegnelsen ”første af sin art” skyldes renseanlæggets evne til at håndtere både regnvand og spildevand. Derudover er det ene filteranlæg etableret med en belufter, der blæser luft ind i anlægget og optimerer renseevnen. Anlægget har også en buffertank til håndtering af vand i forbindelse med skybrud.

Folder Tjørnelunde renseanlæg


Pilotprojekt
Anlægget er etableret som pilotprojekt i samarbejde med Kalundborg Forsyning A/S, Kalundborg Kommune, entreprenør GSC anlæg A/S og rådgiver Kilian Water ApS. Der afprøves flere forskellige teknikker på renseanlægget i Tjørnelunde, og derved er anlægget med i udviklingen af fremtidens renseanlæg i kommunen.

Lave omkostninger
Udgiften til renseanlægget målt pr. bolig er i den lave ende, både hvad angår etableringsomkostninger – som er 2,5 mil. - samt efterfølgende drift og vedligeholdelse.
Da anlægget kan håndtere både regn- og spildevand, undgår borgerne i Tjørnelunde at separere kloakken på deres egen grund. Renseanlægget har en levetid på 20-25 år.

Hvis man i fremtiden ønsker at frakoble regnvandet fra anlægget ved at separatkloakere, vil det betyde en forøget levetid af anlægget og øge antallet af ejendomme anlægget kan håndtere. Det vil således kunne rense spildevand for op til 72 private boliger.

Justering af renseevne
Da anlæggets ene beplantede filter er monteret med en belufter, er det lettere at optimere anlæggets renseevne. Anlæggets renseevne måles løbende og såfremt vandet ikke er rent nok, ledes en større mændge af vandet igennem anlægget igen. Er vandet renset tilstrækkeligt, ledes vandet direkte ud Råmose Løb.

Filteranlægget består af:
1 buffertank der fyldes med regnvand ved skybrud.
1 bundfældningstank på 40 m3, der tømmes ca. 1 gang om året.
2 pumpestationer.
2 filteranlæg på hver 271 m2, som er opbygget med filter sand hvor der er plantet gul iris og tagrør, som bliver op til 2 meter høje om sommeren.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk