Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Kloak og spildevand

Vi renser dit vand
Kalundborg Forsyning sørger for, at du kan komme af med dit spildevand. Opgaven består i at rense vandet, så belastningen af miljøet bliver mindst mulig, når vandet ledes tilbage til naturen. Det er en stor udfordring, der kræver avancerede renseanlæg. Vi har et af Europas mest avancerede renseanlæg, som udover den almindelige biologiske spildevandsrensning, behandler spildevandet i et stort ozonanlæg, der fjerner svært omsættelige organiske forbindelser.

Færre renseanlæg skal føre til bedre miljø
I dag bliver spildevandet ledt til Kalundborg Forsynings 8 renseanlæg via 800 km kloakledninger og 266 pumpestationer. Her bliver det renset og ledt til havet, søer eller åer. For at sikre en miljøeffektiv rensning af spildevandet i fremtiden, vil vi nedbringe antallet af renseanlæg til 3 højeffektive anlæg. Disse anlæg vil skulle lede det rensede spildevand direkte ud i havet i stedet for at belaste søer og åer.

Separatkloakering forebygger oversvømmelser
I de seneste år har vi separatkloakeret udvalgte dele af Kalundborg, og vi har flere separatkloakeringsprojekter i støbesken. Vi ved, at klimaændringerne i de kommende år vil give udfordringer for kloaksystemerne, fordi der vil komme mere og kraftigere regn. 

Vi har en målsætning om at fjerne alle regnbetingede overløb.
For at sikre, at vi fokuserer indsatsen dér hvor miljøbelastningen er størst og indsatsen dermed får størst effekt, har vi igangsat et måleprogram på de regnbetingede overløb.

Hvad er separatkloakering?
Separatkloakering betyder, at spildevand fra husholdningerne og regnvand opdeles i hver sin kloakledning i stedet for at løbe i den samme ledning. Hvis spildevandet og regnvandet løber i samme ledning, kan der lettere opstå oversvømmelse i forbindelse med kraftige regnskyl.


Spildevandsrensningen er væsentligt forbedret de sidste 30 år.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk