Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Betalingsloven for virksomheder

Folketinget har i juni 2013 besluttet at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der indførtes derfor en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten er afhængig af vandforbrugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, kan fra 1. januar 2014 få et lavere vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug, og vil blive opkræves efter differentierede takster i følgende tre grupper:

Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året.

Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 % lavere end taksten for trin 1.

Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 % lavere end taksten for trin 1.

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendomme. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning på nedenstående link. Her kan man læse yderligere om bagvedliggende lovgivning mv.

Tilmelding skal foretages på den elektroniske Trappetilmelding på www.trappetilmelding.dk

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk