Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Dit ansvar som ejer af en spildevandstank

Som ejer af en bundfældningstank eller en samletank skal du sørge for, at tømningen sker nemmest muligt ved at holde følgende i orden:

  • Adgangsvejen for slamsugeren skal minimum være 3,5 meter bred og 4,5 meter høj og afstanden fra vejen til tankanlægget må maksimalt være 50 meter.

  • Pladsen omkring spildevandstanken skal være uaflåst og holdes i ryddelig stand, så tømningen kan ske uhindret.

  • Spildevandstanken skal være forsynet med et aftageligt dæksel i terrænhøjde. Dækslet må maksimalt veje 30 kg. Dæksler, som er nedlagt i forskellige former for sten eller lignende, skal frigøres.

Bundfældningstankens funktion skal være i orden:

  • Tanken skal være tæt

  • T-rør og nødvendig skot på bundfældningstanke skal være i orden

Tømning af køkkenbrønde og sivebrønde samt spuling af ledningssystemer og nedsivningsstrenge er ikke omfattet af tømningsordningen. Vær opmærksom på, at vedligeholdelse af øvrige brønde og ledningssystemer er nødvendig for optimal drift at afløbssystemet. Manglende vedligeholdelse kan for eksempel medføre tilstopning af kloakledninger.

I perioder med megen nedbør kan der forekomme problemer med afløb til drænsystemer, da jorden er mættet med vand. Det vil typisk vise sig ved, at vandet i toilettet synker meget langsomt. Her vil en tømning af bundfældningstanken sjældent kunne afhjælpe problemet. Forsøg i stedet at minimere mængden af vand til afløbet.


Drift af bundfældningstank
Når bundfældningstanken fungerer optimalt, forlænges levetiden af nedsivningsanlægget. Drift og vedligeholdelse af tanken bør derfor være omhyggelig.

Top- og bundslam skal fjernes ved tømningen, mens vandet gerne må blive tilbage i tanken.

Tanken skal fyldes ¾-del op med vand straks efter slamtømningen. Dette gøres normalvis af entreprenøren. Hvis tanken ikke fyldes op, kan der dannes en kompakt masse, som langsomt stiger, når tanken fyldes med afløb fra wc, bad og køkken. Når denne masse når udløbet, kan det stoppe til, selvom tanken ikke er fyldt med slam.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk