Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Genanvendelse af regnvand

Genanvendelse af regnvand betyder, at man opsamler regnvandet i en beholder og genanvender det til f.eks.:

  • Havevanding
  • Bilvask
  • Toiletskyl
  • Tøjvask

Hvis du ønsker, at bruge regnvandet til at vande din have, skal du være opmærksom på hvilken type tag du har, da vi ikke vil anbefale at bruge regnvand fra zink-tage, til at vande urtehaven/køkkenhaven med.

Ønsker du, at genanvende regnvandet til toiletskyl eller tøjvask, er du nødt til at anlægge et opsamlingssystem og lægge en ny vandledning ind i huset. Anlægget skal godkendes af kommunen. Der findes komplete anlæg, som opfylderkravene til denne løsning.

Må jeg selv udføre arbejdet?
Du må gerne selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester ved selve til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk