Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvand betyder, at man lader regnvand fra tage og belægninger sive ned i jorden. På den måde holder man i de fleste tilfælde regnvandet på egen grund og bidrager til dannelsen af grundvand.

Et nedsivningsanlæg til regnvand kan udformes på mange måder. Den mest almindelige metode er faskiner, som består af en plastickassette i jorden, hvor vandet nedsiver fra. Andre metoder kan være nedsivning direkte i græsplanen eller i
et regnbed.

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?

Se her hvordan du tester om din jord er egnet til nedsivning.

Må jeg selv udføre arbejdet?
Du må gerne selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester ved selve til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk