Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Forsyningen i tal

Årsregnskab 2018

Bestyrelsen for Kalundborg Forsyning har den 8. maj behandlet og godkendt koncernregnskabet og årsrapporterne for 2018 for selskaberne i koncernen. Koncernregnskabet og årsrapporterne er forsynet med en såkaldt blank revisionspåtegning, hvilket betyder at revisionen har fundet regnskabet retvisende og ingen forbehold har.

Koncernregnskabet og årsrapporterne for vandselskaberne er påvirket af resultatet af en højesteretsafgørelse i ”Vandskattesagen” i november 2018, som faldt ud til vandsektorens fordel. Dommen indebærer, at vandselskaberne får forhøjet afskrivningsgrundlaget i åbningsbalancen ved stiftelsen, og at tidligere betalte skatter vil blive tilbagebetalt til selskaberne. Dommen indebærer ligeledes, at vandselskaberne med stor sandsynlighed ikke vil komme i en skattebetalingssituation i de næste mange år. Regnskabsteknisk har dommen betydet, at omsætningen og årets skat er påvirket af en postering på 265 mio.kr. i udskudt skat og tilhørende opkrævningsret.

Hvis der ses bort fra disse posteringer, så udgør årets resultat før skat et overskud på 15,6 mio.kr., hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende. Resultat før skat var i 2017 et overskud på 10,6 mio. kr.

Der har været en samlet omsætning i hele koncernen på 297,4 mio.kr., mod 305,4 mio. kr. i 2017.

Koncernen har i 2018 som planlagt investeret 76 mio.kr i anlæg og 188,9 mio.kr. i koncernens andel i det nye Asnæsværk. Når det nye Asnæsværk tages i brug i 2019, vil koncernen have investeret 400 mio.kr. heri, og have sikret varmeforsyningen til Kalundborgs fjernvarmeforbrugere i fremtiden. Koncernens samlede anlægsværdier udgør 2,6 mia. kr. med udgangen af 2018.

Koncernens likviditet udgør ultimo 58,5 mio. kr. Koncernens samlede gæld udgør ultimo 538 mio.kr., mens egenkapitalen udgør 2,3 mia. kr. Det giver en soliditetsgrad på 76,7 pct.


Læs årsrapporter for 2018

Kalundborg Forsyning Holding A/S

Kalundborg Forsyning A/S

Kalundborg Vandforsyning A/S

Kalundborg Overfladevand A/S

Kalundborg Varmeforsyning A/S

Kalundborg Spildevandsanlæg A/S

Kalundborg Renseanlæg A/S

 

Læs årsrapporter for 2017

Kalundborg Forsyning Holding A/S

Kalundborg Forsyning A/S

Kalundborg Vandforsyning A/S

Kalundborg Overfladevand A/S

Kalundborg Varmeforsyning A/S

Kalundborg Spildevandsanlæg A/S

Kalundborg Renseanlæg A/S 

 

CO2 rapport for 2018

CO2 rapport for 2017

CO2 rapport for 2016

CO2 rapport for 2015

CO2 rapport for 2014

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2013

 

Benchmarking
Vi har tidligere benchmarket gennem vores brancheorganisation DANVA

Vand i tal 2015

Vand i tal 2014

Vand i tal 2013

Se de forskellige vandpriser i Danmark

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk