Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Fjernvarmerør under jernbanen

En større renovering af ca. 150 meter af hovedrøret, som er placeret under jernbanen, og som forsyner 95% af vores kunder med fjernvarme i Kalundborg by. Det nye fjernvarmerør bliver boret ind under jernbanen.

Vi skal ikke grave på privat grund.
Renoveringen betyder at, du som beboer i området, vil opleve tung trafik på vejen og støj imens vi graver.

Knuds Allé vil blive brugt som adgangsvej til graveområdet, så derfor er det vigtigt at der ikke holder biler på Knuds Allé i graveperioden, da vejen ikke er bred nok til at flere køretøjer kan passere hinanden. Vi opsætter ’parkering forbudt skilte’ i perioden.

Tidsplan
Vi forventer at afslutte gravearbejdet til maj.

Kontakt projektlederen 


Uddrag af byggelovens §12

Stk. 1
Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

Stk. 2
Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunkt for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

Det betyder, at vi regner med, at din ejendom er i orden og er normalt funderet i forhold til jordens bæreevne.
Revner i husets ydervægge og sokkel kan skyldes, at der er problemer med fundamentet. Hvis fundamentet eller den jord, som fundamentet hviler på, ikke kan bære husets vægt, kan huset synke sammen og give såkaldte sætningsrevner.

Revner i ydervægge kan også skyldes mange andre ting. Der kan både være alvorlige og mere harmløse årsager til, at de opstår. Hvis dit hus har eller pludselig får store revner, er det en god idé at få en bygningssagkyndig til at vurdere, hvad der er årsag til revnerne, og om der er grund til at gøre noget ved dem.

Tag kontakt til os, hvis du er bekendt med forhold som gør, at der skal tages specielle hensyn til din ejendom ved gravearbejdet.

Er der sket en skade i dit hus eller på din grund i forbindelse med et gravearbejde, skal du anmelde skaden.

 

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk