Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Nedlæggelse af bassin ved Hvedevænget

Kalundborg Forsyning har et overløb/bassin, som er placeret i det grønne fællesareal mellem Hvedevænget og Engvej.

Bassinet bruges til at opsamle vand fra kloakkerne ved kraftig regn. Vandet i kloakkerne består af både spildevand og regnvand, da området er fælleskloakeret.

Vi fjerner bassinet fordi det er nedslidt og giver lugtgener i området. Ved at fjerne bassinet mindskes overløbet til Bøstrup Å, da det vand der før løb til bassinet, nu ledes videre til det eksisterende kloakrør ved parkeringspladsen i Høng Skov (hunde skoven). Vi udvider røret med et ekstra rør, så der er mere kapacitet i systemet.

Vi afspærrer graveområdet med hegn.
Gravearbejdet betyder at der vil være kørsel med tunge maskiner og transport af jord og beton, ved stien ved Engvej. Det kan derfor ikke undgås, at gravearbejdet vil medføre gener for beboerne i området. Generne kan være jord på vejen, støv og larm fra arbejdet.

Vi skal grave meget dybt for at få nok fald på det nye kloakrør. Vi afspærrer graveområdet med hegn og sætter skilte op i området. Kalundborg Forsyning og den entreprenør, som udfører arbejdet, vil selvfølgelig gøre vores yderste for at begrænse genernes omfang.

Tidsplan
Vi forventer at være færdige i foråret 2020.
(Gravearbejdet er blevet forsinket på grund af den store mængde regn der er faldet i efteråret)

Orienteringsbrev

Pressen skrev

Kontakt projektlederen

 

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk