Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Ny indløbsledning ved Sydhavnsvej


Vi udskifter indløbsledningen og de tilhørende indløbspumper til Kalundborg Renseanlæg.

I dag løber spildevandet fra industrien og byen i samme ledning ind til renseanlægget. Ved udskiftningen lægger vi to nye indløbsledninger, en ledning til industri-spildevandet og en ledning til by-spildevandet.

Det betyder, at fremover løber industri-spildevandet direkte ind i den biologiske del på renseanlægget. Spildevand fra industrien er for-renset hos den virksomhed det kommer fra. Ved at lede spildevandet direkte til den biologiske rensning optimeres processen på renseanlægget, da vi ikke skal bruge ressourcer på den mekaniske rensning af for-renset spildevand.

Vi omlægger cykelstien ved Sydhavnsvej, ved Dokhavnsvej
Vi anlægger en midlertidig cykelsti i mens vi graver. Den oprindelige cykelsti genetableres når vi er færdige med gravearbejdet.

Tidsplan: Vi forventer at være færdige i marts 2021.

Kontakt Projektlederen

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk