Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Nyt rør til regnvand i Havnsø

Kalundborg Forsyning renoverer røret til regnvand på Bøgevej og Skovvej i Havnsø.

Vi graver på Bøgevej
Vi graver i vejarealet i mellem Bøgevej 26 og Bøgevej 30. Det betyder, at vejen spærres for gennemkørsel og adgangen for beboerne på Bøgevej 26, 26B, 30, og 28. For disse 4 ejendomme etableres der midlertidig adgangsvej via Parkvej.


Vi graver på Skovvej
Vi graver i vejarealet på Skovvej ud for nr. 18. Det betyder, at der kun vil være adgang til ejendommene Skovvej 22 og 24 til fods, via stierne.


Tidsplan

  • Vi starter gravearbejdet i november
  • Vi forventer at være færdige i starten af december

Der er allerede udført opmålinger og tv-inspektioner af kloakken.

Det kan ikke helt undgås, at du kan høre støj fra maskinerne, men vi forsøger selvfølgelig at begrænse generne mest muligt.
 

Kontakt projektlederen

Her graver vi
De røde firkanter vise hvor der graves og spærres for gennemkørsel. Den grønne pil viser hvor der er midlertidig adgangsvej til Bøgevej 26, 26b, 28, 30.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk