Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Samfund og ansvar

Vi vil være en troværdig virksomhed med en social og bæredygtig profil, -til gavn for både kunder, klima og bundlinje.
Kalundborg Forsyning medvirker til at udvikle lokalsamfundet og kommunens erhvervsliv ved at bidrage med en innovativ tilgang til vores arbejde, hvor sund økonomi og grønne løsninger går hånd i hånd. Vi vil udnytte de tilgængelige ressourcer på en intelligent måde, så vores forsyning på én gang bliver grøn og omkostningseffektiv.

Vi arbejder allerede målrettet på at sænke vores energiforbrug, omlægning til vedvarende energi og beskyttelse af drikkevandet. Vi har ofte rundvisninger af skoleklasser og delegationer i vores besøgs- og skoletjeneste. 

Industriel symbiose
Kalundborg Forsyning er en aktiv aktør i Symbiosen, og vi bidrager gennem vores deltagelse til miljømæssige forbedringer i kommunen. Vi bidrager blandt andet ved at levere overfladevand fra Tissø til nogle af de største virksomheder i Kalundborg. Vi har udviklet nordens mest avancerede renseanlæg, som med sit ozonanlæg vækker betydelig interesse i både ind- og udland. 

Certificeret efter international standard
Certificering betyder, at vi har forpligtet os til at leve op til en række krav på alle niveauer i organisationen. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre kvaliteten og drikkevandssikkerheden, samt skabe løbende forbedringer på miljø- og arbejdsmiljøområdet. -Også ud over hvad myndigheder og lovgivning kræver af os. 

CO2-rapport
CO2-rapporten fungerer som baseline for fremtidige rapporter og har til formål at kortlægge Kalundborg Forsynings energiforbrug og drivhusgasudledninger. Rapporten bliver et værktøj, som giver os mulighed for at gøre vores virksomhed mere klimavenlig.

 

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk