Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Aktivt medlem af DI Energi

Forsyningens direktør, Hans-Martin Friis Møller sidder i DI Energis bestyrelse.

DI Energi repræsenterer 390 virksomheder fra iværksættere til nogle af Danmarks største virksomheder. Fælles for medlemmer er, at de arbejder med energi enten direkte eller indirekte. DI Energi er et branchefællesskab, som samler energibranchen, og som sætter energibranchens vigtige rolle og vilkår på den politiske dagsorden. Derudover skaber de synlighed for branchen både nationalt og internationalt, og dermed styrkes rammerne for vores medlemmers vækst og udvikling. DI Energi arbejder for en ambitiøs og balanceret klima- og energipolitik og for at sikre optimale rammevilkår for virksomheder med energi som forretnings-område.

Hans-Martin er tidligere valgt ind i bestyrelsen i IntelligentEnergi under brancheforeningen Dansk Energi.
Kalundborg Forsyning er således centralt placeret og en markant spiller omkring energistrukturen i Danmark, og med til at sætte en ny dagsorden – helt i tråd med forsyningens strategi.

Det er iEnergis vision, at Danmark skal være internationalt førende inden for omstillingen til et intelligent energisystem, der integrerer energisystemerne.

Vision 2025 
Danmark skal være internationalt førende inden for omstillingen til et intelligent energisystem, der integrerer energisystemerne. Vi skal sætte dagsordenen inden for smartgrid og smart energi, herunder fremme energi-effektivitet og energifleksibilitet bl.a. via ændret markedsdesign og fokus på forbrugeradfærden. Vi skal herigennem fremme Danmark som et land, der er afsæt for investering og forretning i og ud af Danmark inden for de nævnte felter. Herved skal Intelligent Energi fremme vækst og beskæftigelse i energisektoren i bred forstand

Mission 2012 - 2025 
Intelligent Energi skal samle et bredt spektrum af centrale aktører i og omkring energisektoren til sikring af en effektiv, konkret og bæredygtig udrulning af fremtidens intelligente energisystem, der både er energieffektivt og energifleksibelt, bl.a. via ændret markedsdesign og fokus på forbrugeradfærden. Et energisystem, der integrerer el, varme og gas og tillige indtænker andre forsyningssektorer, f.eks. vandsektoren.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk