Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Vi er godkendt som praktiksted for maskinmestre

Godkendelsen som praktiksted vækker glæde og skaber nye muligheder, og vi forventer meget positive resultater af vores nye status som praktiksted for maskinmestre.

Godkendelsen som praktiksted er et synligt resultat af forsyningens bestræbelser på at knytte forbindelse mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og forsyningens udførelse af opgaver og dermed skabe ”Campus Kalfor”.

Det bliver lettere at rekruttere nye, dygtige medarbejdere, og med den nye status som praktiksted regner vi med at forsyningen får førstehåndskendskab til nye, spændende idéer og metoder.

Maskinmesteruddannelsen er en bacheloruddannelse, og maskinmestrene kommer i praktik de tre sidste måneder af deres uddannelse, hvor de får mulighed for at bruge det, de har lært, i praksis. Derefter har de yderligere tre måneder til at skrive bacheloropgaven.

Den vordende maskinmester får i praktiktiden mulighed for at gennemføre spændende projekter tæt på virkeligheden, og praktikstedet, i dette tilfælde Kalundborg Forsyning, får et frisk bidrag til videreudvikling.

Ronni og Charlotta er maskinmestre og arbejder som teamledere i driften

Mange krav opfyldt
En række krav skal opfyldes, før en virksomhed kan godkendes som praktiksted. Et af kravene er, at der skal være maskinmestre ansat. Det har forsyningen. Et andet krav er, at der er spredning i arbejdsopgaverne. Også her er forsyningen godt med, idet opgaverne tæller både fjernvarme, vandforsyning og spildevandshåndtering.

Der lægges vægt på et moderne og opdateret kvalitetsstyringssystem. Det har Kalundborg forsyning. Det tæller også på plussiden, at forsyningen som et af sine hoved indsatsområder konsekvent arbejder med miljøforbedring, og at forsyningen arbejder projektorienteret og tværfagligt.

Godkendelsen af Kalundborg Forsyning som praktiksted kommer fra Københavns Maskinmesterskole.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk