Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

DU KAN ROLIGT DRIKKE VANDET FRA KALUNDBORG FORSYNING

Vores analysetal er fine, så der er ingen grund til bekymring.

De seneste år er der blevet opdaget flere pesticidrester i boringer rundt omkring i Danmark. Dette har betydet at kravet til hvilke pesticider der testes for er øget. Vi har løbende fået analyseret drikkevandet og grundvandet vi pumper op fra vores boringer, og der er ingen grund til bekymring.

Siden 2017 er der kommet krav til at der skal analyseres for 5 nye pesticider. Vi har fundet spor af nogle af disse pesticider i enkelte af vores boringer, men det er i meget lave koncentrationer og under de grænseværdier som myndighederne har angivet. I maj 2019 kom der krav om at stoffet chlorotalonid amidsulfonsyre skulle undersøges i alle boringer inden 1. november. Vi har fået undersøgt vores boringer, og har ikke kunnet finde spor af stoffet.

På Deigvad Vandværk, der leverer til Kalundborg, har vi målt chloridazon desphenyl i 2 af de 15 aktive boringer. Koncentrationerne er dog så lave at vi ikke kan måle nogen koncentration i drikkevandet som pumpes ud fra vandværket.

På Svebølle vandværk har vi målt en mindre koncentration af stoffet N,N-dimethylsulfamid i 1 ud af de 4 boringer som forsyner vandværket. Koncentrationen er ligeledes så lav at vi ikke kan måle stoffet ude hos forbrugeren. På Sejerø har vi ikke målt nogle koncentrationer af pesticider.

Vi har ligeledes været i dialog med vores leverandører fra Gørlev Vandforsyning og Vandselskabet Nordvestsjælland (VN). Her har der kun været fundet en mindre koncentration af Chloridazon desphenyl i en boring hos Gørlev Vandforsyning, som efterfølgende har stoppet driften af boringen.

Analyseresultater:

Grænseværdi = 0,1 [µg/l] Chloridazon,
methyl-desphenyl [µg/l]
Chloridazon [µg/l] Chloridazon desphenyl [µg/l] N,N-dimethylsulfamid Chlorotalonil amidsulfonsyre [µg/l]
Deigvad Vandværk <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005
Deigvad Vandværk, boringer <0,01 <0,01 <0,025 <0,01 <0,005
Svebølle Vandværk <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,005
Sejerø Vandværk <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Tilløb Marke (VN) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Vand fra Gørlev Vandværk <0,01 <0,01 <0,015 <0,01 <0,01
Grænseværdi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01

 
Chloridazon blev i perioden 1964-1996 anvendt i Danmark, som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg. Herefter blev det forbudt i Danmark, men er godkendt i de fleste EU-lande.

N,N-dimethylsulfamid er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet totalfluanid, som blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Det var godkendt i perioden 1973-2007 som svampemiddel til bær, frugter og prydplanter.

Chlorothalonil var godkendt i Danmark fra 1982 til 2000 som pesticid til svampemiddel i hvede, kartofler samt flere grøntsager og bær på friland.

Stofferne vil fremover indgå som en del af det rutinemæssige analyseprogram. Til orientering, udtager vi boringskontroller hvert tredje år. De pesticider vi analyserer for på vores boringer er oplistet nedenfor, og omfatter den liste Miljøstyrelsen har udarbejdet. Derudover udtager vi 1 prøve årligt afgang vandværk, hvor vi også analyserer for nedenstående 42 pesticider. 

Pesticider
1,2,4-triazol
2,6-DCPP
2,6-dichlorbenzamid (BAM)
2,6-dichlorbenzosyre
4-CPP
4-nitrophenol
Aldrin
AMPA
Atrazin
Bentazon
CGA 108906
CGA 62826 
Chloridazon, desphenyl-
Chloridazon, methyl-desphenyl-
Chlorothalonil-amidsulfonsyre
Atrazin, desethyl-
Atrazin, desethyl-desisopropyl-
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-terbutylazin
Atrazin, desisopropyl-
Deisopropyl-hydroxy-atrazin
Dichlobenil
Dichlorprop (2,4-DP)
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dieldrin
Diuron
Ethylenthiourea (ETU)
Glyphosat
Heptachlor
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans)
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Hydroxysimazin
MCPA
Mechlorprop (MCPP)
Metalaxyl-M
Metribuzin
Metribuzin-desamino
Metribuzin-desamino-diketo
Metribuzin-diketo
N,N-dimethylsulfamid
Simazin
AX
Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk