Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Du kan roligt drikke vandet fra Kalundborg Vandværk

Vores analyser viser nogle fine tal, så der er ingen grund til bekymring.

Der er ingen grund til bekymring når vi ser analyserne, der er dog fundet et mindre indhold af nedbrydningsproduktet chloridazon desphenyl i prøven fra det vand vi modtager fra Gørlev Vandforsyning. Niveauet er dog så langt under grænseværdien at det er uden betydning.

Vi har ligeledes været i dialog med vores anden leverandør Nordvestsjællands Vandselskab. Selvom vi ikke har fundet noget i vandprøven ( Tilløb Marke) har de også igangsat prøvetagning af det omtalte pesticid.

Deigvad Vandværk-prøven omfatter det vand vi behandler på Deigvad Vandværk. Vi har herudover udtaget en prøve for vores kildeplads, Sultenkrog, da vi her i en enkelt prøve tidligere har fundet spor af pesticider.

Analyseresultater:

Grænseværdi = 0,1 [µg/l] Chloridazon,
methyl-desphenyl [µg/l]
Chloridazon [µg/l] Chloridazon desphenyl [µg/l]
Deigvad Vandværk <0,01 <0,01 <0,01
Sultenkrog Kildeplads <0,01 <0,01 <0,01
Tilløb Marke <0,01 <0,01 <0,01
Svebølle Vandværk <0,01 <0,01 <0,01
Vand fra Gørlev Vandværk <0,01 <0,01 <0,025

 

Da vi således ikke i blandingsvandet fra øvrige anlæg, har fundet stofferne, vil yderligere analyser afvente det rutinemæssige program, hvor stofferne i henhold til Miljøstyrelsen vil indgå.

Miljøstyrelsen oplyser, at Chloridazon i perioden 1964-1996 er blevet anvendt i Danmark – som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg. Herefter blev det forbudt i Danmark, men er godkendt i de fleste EU-lande..

Tilbage i 1998 blev der undersøgt for moderpesticidet Chloridazon flere steder i Kalundborg kommune. Der blev ikke fundet spor af stoffet.

Til orientering, udtager vi boringskontroller hvert andet år. Kravet er hvert 3. år, men vi har i forsyningen valgt at udtage hver andet år, da vi har et stort ansvar i forhold til den store vandleverance til industrivirksomhederne og de øvrige forbrugere. De pesticider vi analyserer for på vores boringer er oplistet nedenfor, og omfatter den liste Miljøstyrelsen har udarbejdet. Derudover udtager vi 1 prøve årligt afgang vandværk, hvor vi også analyserer for nedenstående 34 pesticider.

Pesticider
Desethyl-atrazin
Desethyl-desisopropyl-atrazin
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-terbutylazin
Desisopropyl-atrazin
Deisopropyl-hydroxy-atrazin
Dichlobenil
Dichlorprop (2,4-DP)
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Diuron
Ethylenthiourea (ETU)
Glyphosat
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Hydroxysimazin
MCPA
Mechlorprop (MCPP)
Metalaxyl-M
Metribuzin
Metribuzin-desamino
Metribuzin-desamino-diketo
Metribuzin-diketo
Simazin
Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk