Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Om vandforsyningen

Her leverer vi drikkevand
Ud over Kalundborg by forsyner vi områderne ved Melby, Kåstrup-Spangsbro, Stenrand, Ubberup, Bjergsted By, Sejerø, Saltbæk, Svebølle samt enkelte kunder langs Holbækvej og Kalundborgvej med drikkevand.

Deigvad vandværk
En del af det drikkevand, som Kalundborg Forsyning leverer til kunderne, produceres på Deigvad Vandværk vest for Bjergsted. Vi henter grundvandet fra 21 boringer fordelt på 4 kildepladser i området omkring vandværket. Vandet renses og iltes, inden det sendes videre til kunderne.

Ledningsnettet
Drikkevandet transporteres de ca. 10 km til Kalundborg gennem tre transitledninger til højdebeholderen ved Lerchenfeldvej. Herfra sendes vandet videre ud til kunderne.

Støtteforsyninger
Da vandforbruget i Kalundborg er større end den mængde vand, der kan hentes fra kildepladserne ved Deigvad Vandværk, modtager vi vand fra flere vandværker i Kalundborg og Holbæk Kommuner.

Ledningsnettet 
Kalundborg Forsyning har ca. 300 km vandledninger.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk