Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Pejling af grundvandet

En pejling af grundvandet er en måling af vandspejlets højde i en boring. Pejlinger foretages i alle indvindingsboringer og viser variationer over året, og fra år til år.

Pejlinger af grundvandet giver nyttige oplysninger, som skal bruges i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvands-ressourcen i kommunen.

Der er stor interesse i at kende grundvandets højde, så vi kan sikre os imod, at det synker. Ændringer i grundvandsstanden kan skyldes naturlige variationer eller variationer i indvindingen af vandmængderne. Variationer i nedbør og fordampning hen over året betyder, at grundvandsstanden typisk vil have et maksimum i foråret og et minimum i efteråret.

Vi har igangsat et initiativ for at forbedre kendskabet til grundvands-ressourcen, hvor tidspunktet for pejlinger koordineres med vandværker i Kalundborg Kommune.

Se pejlinger af grundvandet i Kalundborg og omegn

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk