Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Sådan er vandprisen sammensat

Vi arbejder for, at kvalitet og pris går hånd i hånd 

Prisen for vand er sammensat af en række faktorer:

  • Driftsomkostninger
  • Anlægsarbejder
  • Miljø og servicemål
  • Køb af vand
  • Finansierings omkostninger
  • Korrektioner fra tidligere år

Driftsomkostningerne omfatter driften af vores eget vandværk og boringer, ledningsanlæg, administration og kundehåndtering.

Underlagt vandsektorloven
Alle vandselskaber med et salg over 200.000 m3 er underlagt vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser. Der er selvfølgelig omkostninger forbundet med, at skulle indrapportere, sørge for revisorerklæringer m.v. til tilsynsmyndighederne. Vi arbejder løbende på at optimere vores drift og nedbringe driftsomkostningerne.

Anlægsarbejder og investeringer i nyanlæg
Det er helt centralt for forsyningen, fordi vi gennem en målrettet planlægning fornyer vores ledningsanlæg, og dermed sikrer lavt vandspild og sikrer forsyning af rent drikkevand. Forsyningen har det sidste år investeret i nye elektroniske vandmålere, som vil medføre store fordele for forbrugerne.

Miljø og servicemål
Omfatter de aktiviteter der er afledt af, at forsyningen følger kravene for Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) og er certificeret i henhold til ISO 9001.

Køb af vand er lidt specielt for Kalundborg
Forsyningen kan ikke, og må ikke af miljøhensyn, forsyne hele Kalundborg fra egen kildeplads i Deigvad, selvom det ville være det billigste. Vi køber vand fra en række vandværker i området, det gælder bl.a. Svinninge Vandværk, Mørkøv Vandværk, Gislinge Vandværk og flere andre vandværker i Vandfællesskabet Nordvestsjælland, samt Gørlev Vandværk. I alt køber forsyningen godt 1,7 mio. m3 vand fra de nævnte vandværker.

Især for VN har Kalundborg finansieret flere forudgående undersøgelser samt ledningsanlægget til levering af vand til Kalundborg Vandforsyning.

Finansieringsomkostninger er renteomkostninger på gæld 
Forsyningen kan med kommunegaranti hjemtage lån hos Kommunekredit, hvilket sikre lave finansieringsomkostninger. Korrektioner fra tidligere henviser til 2012, hvor der var vandforurening. Vandforsyningen er dels underlagt prisloftreguleringen og skal dels hvile i sig selv. Forsyningssekretariatet hos Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med at regelsættet overholdes.

Den samlede udgift er afgørende
Kalundborg Forsyning opkræver ikke, i modsætning til flere af de vandværker Kalundborg Forsyning bliver sammenlignet med, et fast vandbidrag i Kalundborg. Man skal derfor se på den samlede udgift for husstanden og ikke kun på den variable m3 pris.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk