Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Øget vandforbrug

Højt vandforbrug
Hvis dit vandforbrug er uhensigtsmæssigt højt, bestræber vi os på at give dig besked. Dette sker for eksempel hvis måleren kommer med en lækagealarm.

En lækagealarm opstår, hvis måleren ikke står stille i over 24 timer. Du kan også selv tjekke om måleren har registreret en lækagealarm, hvis den viser fejlkoden A5 (vises efter tre tryk på optisk knap under display på vandmåleren). Typisk ser vi lækagealarmer med forbrug på 5-10 liter i timer. Det lyder ikke af meget, men 10 liter i timen svarer til 7 m³ på en måned, hvilket i vandafgifter koster omkring 500 kr.

Det er en ekstra service som i de fleste tilfælde gør det muligt, at kunne give dig besked hvis vandforbruget pludselig stiger voldsomt. Det er ikke fra alle vandmålere vi får tilstrækkelig med data, hvilket betyder, at vi ikke modtager de oplysninger der udløser vandalarmen. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige, for et stigende eller ekstra højt forbrug. Du skal derfor selv holde lidt øje med måleren, selvom vi fjernaflæser den.

Hold øje med dit vandforbrug
Der kan være flere grunde til at dit vandforbrug ændrer sig. 

Her finder du hjælp til aflæsning af vandmåleren.

Tjek også din vandmåler gennem et tidsrum, hvor der ikke bruges vand. Er der her forskel på aflæsningerne, kan det skyldes et brud på en vandinstallation.

Luk for hovedhanen, der er placeret ved vandmåleren, for at minimere vandspildet og de skader, spildet eventuelt kan bevirke. Kontakt straks en vvs-installatør. Aflæs din vandmåler, når bruddet er repareret, så du ved, hvor meget vand der er brugt siden sidste aflæsning.

Dette må du selv udskifte:

  • Vandhaner og pakninger i vandhaner.
  • Hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås, hvis vandlåsen er monteret synligt.
  • Godkendte wc'er af samme tilslutningstype som det eksisterende. Ved wc'ets tilslutning til afløbssystemet skal du anvende godkendte tilslutningsstykker og materialer, der er godkendt til formålet.
  • Vaske- og opvaskemaskiner til husholdningsbrug, hvis den eksisterende maskine er tilkoblet en spuleventil eller en afspærringsventil.

Hvis måleren måler uregelmæssigt
Hvis ikke der har været et brud, kan afvigelsen skyldes, at måleren måler uregelmæssigt. Vandværket kan sende måleren til kontrol for at afgøre dens nøjagtighed. Ligger nøjagtigheden inden for de fastsatte grænser for vandmålere, betaler du selv udgifterne for kontrollen og opsætningen af en ny måler.

I modsat fald betaler vi udgifterne, og vandforbruget korrigeres efter de sidste tre års normalforbrug. 


Kontakt dit forsikringsselskab ved vandskade

Hvis du har haft et brud på en vandinstallation, og det har medført en vandskade, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Aflæs din vandmåler, når bruddet er repareret, så du ved, hvor meget vand der er brugt siden sidste aflæsning.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk