Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Øget vandforbrug

Hold øje med dit vandforbrug
Der kan være flere grunde til at dit vandforbrug ændrer sig. 

Vi holder løbende øje med dit vandforbrug og tager direkte kontakt til dig, hvis vi opdager store afvigelser i dit sædvanlige forbrug. (Du skal alligevel selv holde lidt øje med måleren, selvom vi fjernaflæser den).

Her finder du hjælp til aflæsning af vandmåleren.

Tjek også din vandmåler gennem et tidsrum, hvor der ikke bruges vand. Er der her forskel på aflæsningerne, kan det skyldes et brud på en vandinstallation.

Luk for hovedhanen, der er placeret ved vandmåleren, for at minimere vandspildet og de skader, spildet eventuelt kan bevirke. Kontakt straks en vvs-installatør. Aflæs din vandmåler, når bruddet er repareret, så du ved, hvor meget vand der er brugt siden sidste aflæsning.

Hvis måleren måler uregelmæssigt

Hvis ikke der har været et brud, kan afvigelsen skyldes, at måleren måler uregelmæssigt. Vandværket kan sende måleren til kontrol for at afgøre dens nøjagtighed. Ligger nøjagtigheden inden for de fastsatte grænser for vandmålere, betaler du selv udgifterne for kontrollen og opsætningen af en ny måler.

I modsat fald betaler vi udgifterne, og vandforbruget korrigeres efter de sidste tre års normalforbrug. 


Dette må du selv udskifte:

  • Vandhaner og pakninger i vandhaner.
  • Hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås, hvis vandlåsen er monteret synligt.
  • Godkendte wc'er af samme tilslutningstype som det eksisterende. Ved wc'ets tilslutning til afløbssystemet skal du anvende godkendte tilslutningsstykker og materialer, der er godkendt til formålet.
  • Vaske- og opvaskemaskiner til husholdningsbrug, hvis den eksisterende maskine er tilkoblet en spuleventil eller en afspærringsventil.


Kontakt dit forsikringsselskab ved vandskade

Hvis du har haft et brud på en vandinstallation, og det har medført en vandskade, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Aflæs din vandmåler, når bruddet er repareret, så du ved, hvor meget vand der er brugt siden sidste aflæsning.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk