Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Vejledning til ansøgning om refusion af vandspild

Har du haft et stort vandforbrug på grund af et brud på en skjult installation i din bolig, har du mulighed for at søge om refusion af både vandafgiften til staten og vandværkets del af vandprisen. Vandet må ikke være løbet i kloakken.

Ansøg om refusion
Det er ejeren af ejendommen som skal sende ansøgningen om refusion. Det skal ske så hurtigt som muligt efter bruddet er repareret.

Send din ansøgning inden den 15. februar. Så undgår du at få en ekstra stor årsafregning, og alt for høje acontoregninger for det næste år. Afgørelser om refusion af vandafgift fra et privat vandværk kan sendes efterfølgende.

Vandafgift
Vi behandler kun ansøgninger for kunder som er tilsluttet Kalundborg Vandforsyning. Får du vand fra et privat vandværk skal du ansøge vandværket om refusion.

Kalundborg Forsyning har aftaler med flere private vandværker om opkrævning af vandafgiften. Så selvom du får en regning på vandforbruget fra Kalundborg Forsyning, skal du stadig ansøge dit private vandværk om refusion. Find dit vandværk

Betingelser for refusion er, at vandspildet er forårsaget af et brud på en skjult installation. Vandspildet skal være stoppet så hurtigst muligt efter det er opdaget, og må ikke skyldes uagtsomhed eller manglende vedligehold. Der skal fremlægges dokumentation på at bruddet er repareret af en vvs-installatør, og at vandet ikke er løbet i kloakken. Refusionen vil dække merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug, tillagt en selvrisiko på 300 m³ pr. boligenhed. Får du ikke refunderet kubikmeterprisen af dit vandværk, kan du heller ikke få refusion hos SKAT på statsafgiften af vandet.

Dokumentation:
Får at dokumentere at vandet ikke er løbet i kloakken, kan du tage billeder af stedet hvor bruddet er sket, eller lave en tegning af rummet der viser bruddets placering.


Eksempler på skjulte installationer, hvor der kan søges om refusion:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Vandinstallationer inde i vægge
 • Rør indmuret i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

 • Utæt toilet
 • Varmtvandsbeholder
 • Defekte ventiler i installationer
 • Vandmåler
 • Defekte slanger til opvaske- og vaskemaskiner
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Udendørs vandhaner 

Normalforbrug:
Vi udregner dit normalforbrug, baseret på dit gennemsnitsforbrug de sidste 3 år. Har der været større ændringer i forbruget gennem de sidste 3 år skønnes normalforbruget af Kalundborg Forsyning.

Regler:

Afsnit 4.5.2 - 4.5.4 i tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning

Principper for regulering af vandaflednings og spildevandsafgifter

Refusion sker i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer fra SKAT. 

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk