Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Tilslutning til vandforsyningen

Kontakt en autoriseret vvs-installatør
Hvis du ønsker din ejendom tilsluttet til vandforsyningen, skal du kontakte en vvs-installatør, da opsætning af vandinstallationer kræver en autorisation. Vvs-installatøren udfylder en ansøgningsblanket og sender den til os.

Vi sender godkendelsen til installatøren
Når vi har godkendt ansøgningen om tilslutning, sender vi godkendelsen til installatøren med anvisning på, hvor der kan tilsluttes, og hvilke krav der skal være opfyldt.

Hvis arbejdet medfører, at der skal opkræves tilslutningsbidrag, sender vi en faktura til ejeren af ejendommen.

Installatøren sender færdigmelding til Kalundborg Forsyning
Når installationen er færdig og klar til montering af måler, indsender installatøren en færdigmelding til Kalundborg Forsyning, hvorefter vi monterer en måler og registrerer den kommende bruger af vand på adressen. Ved ændring af målerens placering, udskiftning af brudte plomber eller lignende skal Kalundborg Forsyning kontaktes, inden arbejdet udføres.

Til installatøren - Ansøgning om tilslutning

Blanket nr. 1: Ansøgningsblanketten skal afleveres til kundecenteret som beholder blanketten. VVS-installatøren får en vandinstallationstilladelse.

Blanket nr. 2: En færdigmelding: Blanketten skal sendes/afleveres til Klaundborg Forsyning, når arbejdet er udført

Blanket nr. 3: Til installatøren. Kontakt os for stempel og underskr

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk