Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Vandets vej til din vandhane

Når det regner, siver en del af vandet ned i jorden og bliver til grundvand.

Vandet siver videre ned igennem jordlagene, som øverst består af muld og dybere nede af sand, grus, ler og kalk. Langsomt bliver hulrummene i jorden fyldt op med vand og samler sig i store grundvandsmagasiner. Vandet fra undergrunden kalder vi for råvand, fordi det ikke er behandlet.

Behandling af vandet på vandværket
På vandværket behandles det råvand, der hentes op fra boringerne. Råvandet har et naturligt indhold af jern og mangan, samt metan og svovlbrinte. Råvandet bliver iltet og de opløste jern- og manganforbindelser omdannes til okker. De opløste gasser (metan og svovlbrinte) fordamper også med beluftningen, så vandet bliver frisk og får en god smag.

Efter iltningen bliver vandet renset i store sandfiltre, der fjerner okkerpartiklerne. Efter rensningen bliver drikkevandet først ledt til en rentvandstank på vandværket eller til et vandtårn og derfra videre ud til kunderne.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk