Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Indvielse den 30. juni 2017

Godt 100 gæster var med ved indvielse og roste det nye vand i vandhanerne, og én af de begejstrede er Laila Danielsen, som siden 1984 har haft sommerhus på øen. ”Godt vi er sluppet af med den salte smag og de mange vandproblemer, vi har haft gennem årene, nu smager vandet dejligt - og vandhanen løber ikke tør.”
Laila Danielsen tilfreds med, at det først er nu, det er lykkedes at etablere et fælles vandværk for øens beboere og gæster. Ifølge hende er det godt, at man har ventet så længe med at bygge, fordi teknologien nu er så avanceret, at vandværket på det nærmeste er skræddersyet til øen.

Også Karin Jacobsen, der er fastboende på Sejerø, er begejstret for det nye vand i hanerne. Ifølge er der en mærkbar ændring, og den omfatter også afkalkningen af vaskemaskine, kaffemaskinen og rengøringen af toilettet. ”Skønt at være fri for al den rengøring, som kalken har givet”, fortæller hun under indvielsen af vandværket, hvor hun fik support fra andre gæster.

Det er et af Danmarks mest avancerede vandværker,  som Anne Marie Hansen, formand for Kalundborg Forsyning, og borgmester Martin Damm klippede snoren til, og erklærede for åbent. Velkomsten stod Hans Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning, for, og han trøstede gæsterne med, at dagens silende regn er det vand, som drikkes om nogle år.
Vandværket kan behandle både grundvand, overfladevand og saltvand. Det er noget særligt, fordi det udover at fungere som et almindeligt vandværk med iltning og filtrering af grundvandet, også behandler vandet i et afsaltningsanlæg for at sænke indholdet af salt i drikkevandet.

I sin tale fremhævede Anne Marie Hansen, at den ferske vandressource på øen er sårbar, og at det har været en vigtig del af projektet at få spredt indvindingen så meget som muligt. ”Det har handlet om ikke at trække mere saltvand ind, men derimod på sigt at medvirke til en øget fersk grundvandsdannelse” lød det fra Forsyningens formand.

Hun nævnte også, at det nye vandværk erstatter de fire gamle vandværker i henholdsvis Sejerby, Mastrup, Fruergården og Sejerø Vestre Vandværk. Og hun fremhævede, at det store løft af vandforsyningen på øen vil få stor betydning for udviklingen af øen.

Der var også ros fra borgmester Martin Damm for sammenholdet til at etablere et vandværk for hele øen. I sin tale nævnte han desuden, at der nu er investeret for 80 millioner kroner i forskellige projekter på øen.

Morten Dam, der er tidligere formand for den nedlagte Foreningen Sejerø Vandforsyning, og Sten Langvad, medlem af Sejerø Vandforsyningsråd, gav et historisk rids over bestræbelserne på at få bygget et fælles vandværk på Sejerø. ”Behøvede det virkeligt at tage omkring 30 år, inden det kom så vidt”, lød det fra Morten Dam.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk