Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Spørgsmål og svar

1: Hvorfor grønt fjernvarmevand?
Vi har i de seneste år konstateret et stigende vandtab på fjernvarmeledningsnettet, som indikerer at vi har mange utætheder i ledningsnettet. Hvis der er utætheder i fjernvarmesystemet, er det med til at øge varmetabet og mindske effektiviteten i fjernvarmenettet. Vi ønsker, at nedbringe antallet af utætheder, til gavn for både fjernvarmenettet, miljøet og kundernes pengepung. Vi vil ikke helt kunne undgå utætheder i fjernvarmesystemet, hverken på rør eller i dit varmeanlæg, men vi kan med denne indsats sikre, at de bliver opdaget og repareret.

2: Hvor stor er effekt forventer I?
Effekten bliver en mere energieffektiv fjernvarmeforsyning til glæde for miljøet og prisen på fjernvarme. Vi forventer et mindre tab af fjernvarmevand fra utætheder i nettet og derfor færre udgifter til opfyldning med nyt fjernvarmevand.

3: Hvad gør I helt konkret?
Vi tilsætter et grønt sporestof til fjernvarmevandet på vores varmecentraler hvorfra det via fjernvarmenettet bliver sendt ud til kundernes fjernvarmeanlæg.

4: Hvad gør vandet grønt?
Det grønne sporstof, som vi tilsætter fjernvarmevandet, hedder Uranin og er helt ufarligt i de små mængder, som vi tilsætter i ledningerne. Der sker hverken skade på mennesker, ting eller installationer. Sporstoffet er grundigt testet, analyseret og godkendt til formålet – se datablad

5: Hvor opstår utæthederne?
Fjernvarmesystemet fungerer på den måde, at varmen transporteres som varmt vand fra Asnæsværket og ud til ejendommens eller villaens fjernvarmeinstallation. Her opvarmer en varmtvandsbeholder det kolde brugsvand, så der kan komme varmt vand i hanerne. Der kan opstå utætheder i en gammel beholders varmespiral, så vandet fra fjernvarmesystemet kan løbe over i brugsvandet eller omvendt. Med sporstoffet kan du opdage eventuelle huller, få dem repareret og dermed få en bedre varmeforsyning.

6: Hvor ser jeg det grønne vand?
Hvis du har en utæthed i din varmeinstallations vandvarmer, vil du tydeligt kunne se, at dit varme brugsvand er grønt, når du åbner for det varme vand, uanset om det er i bruseren eller i håndvasken.

7: Hvad skal jeg gøre, hvis mit varme brugsvand er grønt?
Er vandet fra din vandhane grønt er det tegn på en utæt varmeinstallation, og du skal kontakte en VVS-installatør og ringe til Kalundborg Forsyning på 59 57 17 00. Du skal ikke kontakte dit vandværk, men ringe direkte til Kalundborg Forsyning.

8: Bliver det kolde vand grønt?
Nej, ikke hvis din kontraventil på vandvarmeren virker. Hvis du alligevel oplever grønt vand i koldtvandshanen, er enten kontraventilen på vandvarmeren eller din vandhaners blandingsbatteri defekt. Du skal kontakte en VVS-installatør og ringe til Kalundborg Forsyning på 59 57 17 00. Du skal ikke kontakte dit vandværk, men ringe direkte til Kalundborg Forsyning.

9: Må jeg fortsat bruge vandet?
Det grønne sporestof udgør ikke en sundhedsrisiko, men vi anbefaler, at du får repareret din varmeinstallation hurtigst muligt. Når der er grønt vand i din varme hane, er det fordi, der løber fjernvarmevand over i dit varme brugsvand. Du skal kontakte en VVS-installatør og ringe til Kalundborg Forsyning på 59 57 17 00. Du skal ikke kontakte dit vandværk, men ringe direkte til Kalundborg Forsyning.

10: Bliver mit hår grønt, hvis jeg tager bad, og der er en utæthed i min varmeinstallation?
Der er en meget lille risiko for, at dit hår kan få et grønligt skær. Bliver dit hår grønt, anbefaler vi, at du efterfølgende skyller det i koldt vand.

11: Bliver mit vasketøj grønt?
Der er en meget lille risiko for, at dit vasketøj kan blive grønt. Du skal lukke for koldt vandstilførelsen til din vandvarmer. Lad vandet løbe til det kolde vand igen er klart. Derefter kan du skylle dit vasketøj i koldt vand. Vi anbefaler at du kontakter en VVS-installatør og ringer til Kalundborg Forsyning på 59 57 17 00. Du skal ikke kontakte dit vandværk, men ringe direkte til Kalundborg Forsyning. 

12: Bliver jeg syg, hvis jeg drikker vand med grønt sporestof?
Det grønne sporestof udgør ikke en sundhedsrisiko, men vi anbefaler, at du får repareret din varmeinstallation hurtigst muligt. Når der er grønt vand i din varme hane, er det fordi, der løber fjernvarmevand over i dit varme brugsvand. Du skal kontakte en VVS-installatør og ringe til Kalundborg Forsyning på 59 57 17 00. Du skal ikke kontakte dit vandværk, men ringe direkte til Kalundborg Forsyning.

13: Jeg har set grønt vand i min færden udenfor. Hvad gør jeg?
Ring til Kalundborg Forsyning på telefon 59 57 17 00.

14: Hvordan kan jeg være sikker på, at min varmeinstallation er i orden?
Du kan tjekke din varmeinstallation ved at følge denne vejledning.

15: Hvis mit varme brugsvand ikke er grønt efter det grønne sporstof er tilsat, kan jeg så være sikker på, at min installation er i orden?
Nej. Hvis trykket på brugsvandet er højere end fjernvarmevandet i det område, hvor du bor, kan du godt have en utæt installation uden at få grønt vand. Vi anbefaler derfor, at du tjekker din varmeinstallation ved at følge denne vejledning.

16: Hvor længe vil der være grønt vand i min varmeinstallation?
Når din varmeinstallation er repareret, vil det ikke længere være i kontakt med dit varme brugsvand, og vandet vil igen blive klart.

17: Hvem er ansvarlig, hvis noget går galt?
Ansvaret ligger naturligvis hos os. En utæt varmeinstallation eller lignende er ikke vores ansvar, da dette er din egen installation.

18: Jeg bor i lejlighed og ved ingenting om ejendommens fjernvarmeinstallation – hvem skal jeg kontakte?
Det er ejendommens ejer, der ejer fjernvarmeinstallationen, og som derfor også har ansvar for, at den er i orden. Oplever du grønt vand, vil vi bede dig kontakte ejer eller vicevært.

19: Hvad nu, hvis jeg ikke har råd til at skifte min defekte varmtvandsbeholder?
Som ejer af din fjernvarmeinstallation er det dit ansvar, at den er i orden. Er den defekt, skal du udskifte den eller få den repareret. Vi leverer fjernvarme, men vi har ikke ansvar for dit anlæg. Det kan i værste fald resultere i at vi er nødsaget til at lukke for din varmeforsyning. Vi forstår dog godt, at der kan være tale om en stor og uforudset udgift i budgettet. Derfor er det en god idé at sørge for, at sikre dig den bedst mulige pris - spørg eventuelt flere vvs-firmaer om tilbud og/eller afdragsordninger, inden du bestemmer dig.

20: Hvilket vvs-firma skal jeg vælge?
Du skal vælge en vvs-installatør med autorisation og et gyldigt FJR-bevis. Et FjR-bevis sikrer at din montør har gennemgået et kursus specielt om service på fjernvarmeanlæg.
HUSK: Ved enhver reparation af fjernvarmeinstallationen skal vvs montøren udfylde en ”tilmeldingsblanket” til Kalundborg Forsyning. Der skal udføres en trykprøvning i overværelse af Kalundborg Forsynings personale.

21: Hvad er fjernvarmevand?
Fjernvarmevand er ikke bare almindeligt vand, men derimod behandlet, ilt-frit-vand. Hver liter vand, som vi mister i fjernvarmesystemet, skal erstattes af en ny liter dyrt, behandlet vand, og der vil derfor være en stor miljøfordel i at opdage utætheder i fjernvarmenettet og varmtvandsbeholdere.

22: Hvorfor tilsætter I ikke almindeligt vand som spædevand?
Ved at benytte behandlet vand i fjernvarmenettet sikrer vi mindre korrosion (nedbrydning) i vekslere og ledningsnet, der så holder længere. Dette giver en mere optimal drift og holder udgiften til renovering og vedligeholdelse nede.

23: Skal der graves op ved min ejendom?
Nej, der skal ikke graves op i forbindelse med utætheder på din varmeinstallation.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk