Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Beregn din motivationsfaktor

Du kan følge dit forbrug måned for måned, ved at logge ind på 'tast selv service'

Dine tal bliver opdateret automatisk med oplysninger fra din fjernaflæste måler.

Sådan beregnes det
Afvigelse fra 45°C x 3,75 kr. x årsforbrug i MWh= motivationsafregning.

Hent et skema til udregning af dit varmeforbrug.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk