Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Spørgsmål og svar

Hvorfor indføres en ny motivationsfaktor fra 1. januar 2016 ?
Det er en mere retfærdig afregning for de kunder som modtager fjernvarmevand med en lav fremløbstemperatur. Samtidig ønsker vi at fjernvarmen udnyttes mere effektivt, hvis man modtager fjernvarmevand med en høj fremløbstemperatur.

Med den nye motivationsfaktor ønsker vi fjernvarmevandet sendes retur så koldt som muligt, og helst under 45⁰C. Tidligere blev du afregnet ud fra en incitamentstarif som stillede et fast krav til afkølingen, og der blev ikke taget hensyn til hvor varmt fjernvarmevandet var når du modtog det.

En lav returtemperatur (god afkøling) minimerer den mængde fjernvarmevand der skal pumpes ud til kunderne. Herved bliver fjernvarmens drift mere effektiv og energiforbruget til pumpning bliver mindre, til gavn for dig, fjernvarmeværket og miljøet.

Hvad er en motivationsfaktor ?
Motivationsfaktoren er en faktor/tarif/pris der skal motivere kunderne til at udnytte fjernvarmen bedst muligt, det kan enten udløse en belønning til kunder med god udnyttelse eller en ekstra betaling til kunder der ikke udnytter fjernvarmen optimalt.

Hvad betyder fremløbstemperatur ?
Fremløbstemperaturen er et udtryk for den temperatur fjernvarmevandet har når du modtager det fra Kalundborg Varmeforsyning. Du kan se din fremløbstemperatur på din varmemåler ved at trykke på knappen og få forskellige oplysninger frem i displayet på måleren. Vær opmærksom på, at det kun er et øjebliksbillede. Fremløbstemeraturen kan svinge lidt. Hjælp til aflæsning af din varmemåler

Hvad betyder returtemperatur ?
Returtemperaturen er et udtryk for den temperatur som fjernvarmevandet har når du sender det retur til varmeforsyningen, efter du har brugt det i husets varmeanlæg (til radiatorerne og opvarmning af det varme brugsvand). Du kan se din returtemperatur på din varmemåler ved at trykke på knappen og få forskellige oplysninger frem i displayet på måleren. Vær opmærksom på, at det kun er et øjebliksbillede. Reurtemeraturen kan svinge lidt, udfra hvor godt du udnytter fjernvarmen. Hjælp til aflæsning af måler

Hvornår er min returtemperatur god ?
Vi ønsker dit fjernvarmevand retur så koldt som muligt. En returtemperatur på under 45°C er meget tilfredsstillende, og det belønnes med en reduktion i varmeregningen på 3,75 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad under 45°C. Er returtemperaturen derimod højere end 45°C, tillægges der 3,75 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad, over 45⁰C. Se beregningseksempler

Hvordan opnår jeg en lav returtemperatur ?
Ved at udnytte fjermnvarmen mest muligt. Følg de varme vaner og få maksimal udnyttelse af fjernvarmevandet. Tjek også dit fjernvarmeanlæg en gang om året, enten ved at følge denne tjekliste, eller ved at kontakte en vvs-installatør med autorisation og et gyldigt FJR-bevis. 

Hvornår får jeg en belønning ?
Hvis dit anlæg udnytter fjernvarmen rigtigt godt og afkøler fjernvarmevandet meget før det sendes tilbage i nettet. En returtemperatur på under 45°C er meget tilfredsstillende, og det belønnes med en reduktion i varmeregningen på 3,75 kr. pr. MWh pr. grad under 45°C. Beregn din motivationsfaktor

Hvornår skal jeg betale ekstra ?
Hvis dit anlæg ikke udnytter fjernvarmen effektivt nok og fjernvarmevandet er over 45°C når det sendes tilbage i nettet. Er returtemperaturen højere end 45°C, tillægges der 3,75 kr. pr. MWh pr. grad, over 45⁰C. Beregn din motivationsfaktor

Hvor stor kan min belønning eller ekstra betaling blive ?
Der er i princippet ingen grænse for størrelsen af belønningen eller ekstra betalingen. Du afregnes ud fra den forskel der er på den fjernvarme som vi sender ud til dig og den temperatur fjernvarmen har når du sender den retur til os. Incitaments-enheds-prisen er sænket, således at kunder med meget høj returtemperatur ikke vil opleve væsentlige ændringer i varmeregningen. Beregn din motivationsfaktor

Hvordan tjekker jeg mit fjernvarmeanlæg ?
Tjek dit fjernvarmeanlæg jævnligt, enten ved at følge denne tjekliste, eller ved at kontakte en vvs-installatør med autorisation og et gyldigt FJR-bevis.  

Læs denne pjece hvis du har et 1-strengs anlæg 

Nyt fjernvarmeanlæg ?
Hvis du har planer om at udskifte dit fjernvarmeanlæg, efterisolere eller udskifte gamle vinduer, kan du søge om tilskud til energiforbedringer

Hvad er fremført energi ?
De nye fjernaflæste målere tæller også et tal for ’fremført energi’. Dette tal fremkommer ved at måleren (samtidig med at den registrerer MWh-forbrug og m3-forbrug) også tager m3-forbruget og ganger det med fremløbstemperaturen. Dette tal gemmer måleren i et særskilt lager, på samme måde som måleren har tællerværdier for MWh og m3-forbrug. Tallet for fremført energi bliver også fjernaflæst. Varmeforsyningen bruger det til at udregne den gennemsnitlige fremløbstemperatur, som kunden har modtaget ved at tage periodens fremført energi og dividere med m3-forbruget. (periodens forbrug på fremført energi divideret med samme periodes forbrug på m3 = periodens gennemsnitlige fremløbstemperatur i ⁰C)

Hvad er returført energi ?
De nye fjernaflæste målere tæller også et tal for ’returført energi’. Dette tal fremkommer ved at måleren (samtidig med at den registrerer MWh-forbrug og m3-forbrug) også tager m3-forbruget og ganger det med returtemperaturen. Dette tal gemmer måleren i et særskilt lager, på samme måde som måleren har tællerværdier for MWh og m3-forbrug. Tallet for returført energi bliver også fjernaflæst og varmeforsyningen bruger det til at udregne den gennemsnitlige returtemperatur som kunden har modtaget ved at tage periodens returført energi og dividere med m3-forbruget. (periodens forbrug på returført energi divideret med samme periodes forbrug på m3 = periodens gennemsnitlige returtemperatur i ⁰C)

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk