Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Varme vaner

 Radiatorerne

 • Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens.
 • Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden *
 • Åbn for luftskruen, hvis der er rislende lyd i radiatoren. Hold en klud under for vanddryp.

Radiatortermostaten

 • Hæng eller placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostaten er forsynet med en føler, der måler luftens temperatur.

Returtemperaturen

 • Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet fjernvarmevandet.
 • Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme *

Rumtemperaturen

 • Kontroller temperaturen i rummene ved at placere et termometer på en indervæg ca. 1,5 m over gulvet.

Det varme vand

 • Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55⁰C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser.

Frisk luft er godt for indeklimaet

 • Luft ud 5 min dagligt, -sluk for varmen imens.

Luk dørene ind til kolde rum

 • så undgår du at varmen bliver ”suget” ud af det varme rum.

Gulvvarme

 • Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. ½ døgn – måske længere -, før reguleringen af gulvvarmen får virkning i rummet.
 • Afbryd evt. gulvvarmen helt om sommeren ved at slukke for cirkulationspumpen og lukke for fremløb. (Pumpen bør dog jævnligt startes kortvarigt, for at hindre at den sætter sig fast).


Tænd altid for alle radiatorer


* Læs denne pjece hvis du har et 1-strengs anlæg 

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk