Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Om varmeforsyningen

Fjernvarmen leveres af Asnæsværket ved Kalundborg Fjord, hvor varmen samproduceres med el og damp-produktionen. På den måde bliver brændslet (flis) udnyttet optimalt. Sammen med en elkedel, varmeakkumuleringstank og en meget effektiv røggasrensning giver det samlet set en minimal miljøpåvirkning.

Varmeakkumuleringstanken på Asnæsværket er over 60 meter høj og fungerer som en "termokande". Det giver en meget høj forsyningssikkerhed til kunderne, idet den kan levere varme til os i op til en uge i sommerperioden uden at der produceres el og varme på Asnæsværkets kedler.

For at varmen kan komme ud til alle kunder, har vi to trykforøgerstationer, hvor pumper starter ved behov og sørger for at alle kunder får leveret varme året rundt.

Hvad er fjernvarme?
Fjernvarme er varmt vand, som via rør pumpes frem til din bolig. Varmen overføres via en varmeveksler til boligens radiatorer og til din varmtvandsbeholder.

Når du har brugt fjernevarmevandet til opvarmning, sendes det afkølede fjernvarmevand tilbage til fjernvarmeværket for igen at blive opvarmet og pumpet ud til forbrugerne.

Faktaark om fjernvarme

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk