Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Overfladevand fra Tissø

Vi leverer overfladevand fra Tissø til industrien i Kalundborg.
Vi pumper overfladevand op fra Tissø og fører det videre til Kalundborg. Her bliver tissøvandet renset og ført videre til industrien, der bruger det som procesvand i deres produktion. Urenset overfladevand fra Tissø bruges som kølevand i industrien. Kalundborg Forsyning bruger selv urenset overfladevand til skylning af slamsugere.

Vi har hentet overfladevand fra Tissø siden 1961, og renset vandet siden 2003.
Vi leverer årligt ca. 3,5 millioner kubikmeter overfladevand, som erstatter drikkevand, og som dermed er med til at skåne grundvandsreserverne. Overfladevandet indvindes fra Tissø, hvorfra det transporteres i en 13 km lang ledning til industrien i Kalundborg. Vi har mulighed for at indvinde op til 5 millioner kubikmeter vand fra Tissø hvert år.

Nyt fremtidssikret Tissø vandværk
Det nye Tissøværk er bygget på arealet ved siden af vores lager- og garagebygning på Dokhavnsvej. Byggeriet består af en proceshal på 1.085 m2 , en mellembygning på 100 m2 og en kemibygning på 190 m2. På det nye vandværk kan vi rense 1.600.000 m3 overfladevand.

Det gamle overfladevandværk var nedslidt og kunne ikke leve op til fremtidens krav til et moderne anlæg med hensyn til energi, arbejdsmiljø, drift og hygiejne krav. 

Levering og behandling af overfladevand er en del af den Industriele symbiose, hvor virksomhederne i Kalundborg benytter hinandens restprodukter.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk