Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Overfladevand fra Tissø

Vi leverer overfladevand fra Tissø til industrien i Kalundborg.
Kalundborg Forsyning leverer årligt ca. 3,5 millioner kubikmeter overfladevand, som erstatter drikkevand, og som dermed er med til at skåne grundvandsreserverne.

Overfladevandet indvindes fra Tissø, hvorfra det transporteres i en 13 km lang ledning til industrien i Kalundborg. Vi har mulighed for at indvinde op til 5 millioner kubikmeter vand fra Tissø hvert år.

Leverancen med overfladevand begyndte tilbage i 1961, hvor olieraffinaderiet blev etableret. I dag benyttes overfladevandet som kølevand i industrien i Kalundborg.

Tissøværket på Asnæsvej
I 2003 blev Tissøværket taget i brug. Vandværket behandler overfladevand fra Tissø til en kvalitet svarende til drikkevand.Det behandlede vand distribueres i et lukket system og benyttes udelukkende til industrien. Tissøværket kan behandle op til 1 million kubikmeter overfladevand om året.


Vi bygger nyt Tissøværk på Dokhavnsvej

Levering og behandling af overfladevand er en del af den Industriele symbiose, hvor virksomhederne i Kalundborg benytter hinandens restprodukter.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk