Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Vandforsyning på Sejerø

I 2017 blev der opført et nyt vandværk til forsyning af alle kunderne på Sejerø. Vandværket er bygget med automatisk styring og overvågning af boringerne og behandlingen, som sikrer at vandproduktionen følger variationerne i forbruget.

Der er især stor variation i forbruget i sommer- og vinterhalvåret. Vandværket er dimensioneret til at kunne lave 15 m³ drikkevand i timen.

Vandværket får grundvand fra vandboringer, som ligger i områder omkring Kongstrup og Mastrup. Grundvandets kvalitet er påvirket af øen udformning og beliggenhed, og har et højt indhold af salt og organisk materiale (okker), som ikke kan fjernes ved almindelig vandbehandling.

For at sikre en ordentlig vandkvalitet afsaltes en delmængde af vandet i et filter, der fjerner op mod 99% af alle stofferne i vandet, så både salt- og kalkindholdet sænkes til under grænseværdierne for drikkevand. Det betyder at hårdheden nu ligger på omkring 15 °dH, hvor den tidligere var omkring 30.

Oppumpningen af grundvand er fordelt på flere boringer over et større areal for at holde balancen i grundvandsdannelsen og sikre en bæredygtig vandindvinding og et lavere saltindhold i grundvandet.

Vandledninger
I 2015-16 blev der etableret nye forsyningsledninger til at forsyne kunderne med vand fra vandværket. Samtidig blev de gamle vandledninger i Sejerby renoveret. Gamle ledninger er ofte utætte og kan resultere i et stort vandspild, hvor vandet løber ud i jorden.

Der er opsat vandmålere rundt omkring på ledningsnettet, som kan hjælpe til med at opdage eventuelle lækager og vandspild og dermed sænke vandforbruget. For Sejerø er det særligt vigtigt at holde vandforbruget nede og spare på den knappe grundvandsressource på øen.

Som kunde er det en god ide at holde øje med dit vandforbrug og altid sørge for at lukke ned for vandinstallationer, som du ikke skal bruge i længere tid.

Sejerø har sin egen takststruktur.

 

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk